Formlar

Form.1 – Öğrenci Tanıtım ve Kayıt Formu

 Form.2 – Öğrenci Bilgi Sistemi Kullanıcı Kayıt Formu (Akademik Personel)

 Form.3 – Öğrenci Bilgi Sistemi Kullanıcı Kayıt Formu (İdari Personel)

 Form.4 – Öğrenci İlişik Kesme Belgesi

 Form.5 – Not Bildirim Formu

Form.6 – Not Bildirim Formu – Tek Ders Sınavı İçin

Form.7 – Not Düzeltme Formu

Form.8 – Not Düzeltme Formu – Geçmiş Dönem Hataları İçin

Form.9 – Ders Açma – Değiştirme Formu

Form.10 – Pasaport ve Yurt Dışına Çıkış Harcı Muafiyeti Başvuru Formu

Form.11 – Öğrenci Disiplin Cezası Bildirim Formu

Form.12 – Ders Kataloğu Formu

Form.13 – Uluslararası Öğrenci Başvuru Formu

Form.14 – Öğrenci Bazında Ders Düzeltme Formu

Form.15 – Ders Bazında Ders Düzeltme Formu

Form.16 – Ders Birleştirme Formu

Form.17 – Degisim Programlari Öğrenci Tanitim ve Kayit Formu İngilizce

Form.17 – Degisim Programlari Öğrenci Tanitim ve Kayit Formu

Form.18 – Değişim Programı Öğrenci Belgesi

Form.19 – Degisim Programi Öğrenci İlişik Kesme Belgesi

Form.20 – Ortak Seçmeli Ders Öneri Formu

Form.21 – Merkezi_Yerlestirme_Puani_Gecis_Taban_Puan_ve_Kontenjan_Cizelgesi

Form.22 – Diploma Teslim Formu

Form.23- Müfredat Çizelgesi Şablonu

Form.24- Yabancı Dilde Ortak Seçmeli Ders Öneri Formu

Form.25 – Öğrencinin Yatay Geçişine Engel Bir Durum Olmadığına Dair Belge

ORTAK SEÇMELİ DERSLER BOYABAT İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Güz Yarıyılı
ORTAK SEÇMELİ DERSLER BOYABAT İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Bahar Yarıyılı