Adı Soyadı                        Unvanı                                      Görevi

Savaş USTAOĞLU          Daire Başkanı                       İç Kontrol Birim Yetkilisi

Şaban MANAY                Bilgisayar İşletmeni            İç Kontrol Birim Temsilcisi