1. Atatürk İlkelerine ve Cumhuriyet’in temel değerlerine bağlılık,
  2. Hukuk kurallarına, kanunlara ve mevzuata riayet,
  3. Milli ve manevi değerlerimiz ile insan hak ve özgürlüklerine saygı,
  4. Kurum hedef ve politikalarına uyum sağlamak ve destek vermek,
  5. Eşit, tarafsız, çözüm odaklı ve etkili iletişim,
  6. Saydamlık, dürüstlük ve güvenilirlik,
  7. Hoşgörü, nezaket ve saygı.