Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından Eurostudent VI Projesinin ülkemiz adına yürütücüsü olarak görevlendirilen Anadolu Üniversitesi, Türkiye’deki yükseköğretim programlarında kayıtlı ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencileri tarafından yanıtlanmak üzere bir anket hazırlamıştır. Söz konusu anketle, öğrencilerimizin sosyo-ekonomik düzeylerine ait bilgilerin derlenmesi amaçlanmaktadır. Ankete katılım gönüllülük esasına dayanmaktadır. Anketi yanıtlayacak öğrenciler kimliğini açığa çıkaracak bir bilgi vermek zorunda olmayıp anket cevapları sadece akademik amaçlarla değerlendirilecektir. Anket formuna https://goo.gl/forms/GBDD7VJgystt3JCs1 linkinden ulaşılabilmekte olup Eurostudent ile detaylı bilgiye ise http://www.eurostudent.eu/ web sayfasından erişilebilmektedir.