İlgi yazı uyarınca Yükseköğretim kurumlarındaki önlisans programlarında kayıtlı olan öğrencilere mezuniyeti hak etmeleri durumunda halen kayıtlı oldukları program adına göre diploma düzenlenecektir. Yapılan düzenleme sonucunda mevcut öğrencilerin isim değişikliği nedeniyle hak kaybına uğraması söz konusu değildir. Yapılan düzenleme ile karara bağlanan eşdeğerlik ile ilgili karar kamu kurumları ve yükseköğretim kurumları ile paylaşılarak, söz konusu bilgilendirme yazısı Yükseköğretim Kurulu internet sayfasında da yayımlanacaktır. Ayrıca, talep etmeleri durumunda eski program isimlerinin yeni programlara eşdeğerliğine ilişkin kişilere yazı ile bilgilendirme yapılacaktır.