MİSYONumuz

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve buna bağlı olarak düzenlenen Sinop Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim–Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Sinop Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre öğrencilerimizin öğrenim süreleri boyunca sorunsuz ve huzurlu bir öğrenim hayatı sürdürebilmeleri için çağdaş, uygun teknoloji ve yöntemler ile en kaliteli hizmeti en kısa sürede vererek öğrenimlerini tamamlamalarına yardımcı olmaktır.

 

VİZYONumuz

Kurum kültürünü ve kimliğini koruyan ve güçlendiren, günümüz teknolojilerine ayak uyduran, güler yüzle; güvenilir, doğru bilgi ve belgelerle hizmet veren, sürekli gelişen, öğrencilerin, öğretim elemanlarının ve çalışanların özgüvenini ve motivasyonunu göz önünde bulunduran ülke içinde örnek bir birim olmaktır.