Sevgili öğrencilerimiz:

Üniversitemiz Senatosun 07.04.2020 tarihli toplantısında, Yeni Koronavirüs Pandemisi (COVID-19) nedeniyle 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Üniversitemizde uzaktan öğretim yöntemiyle devam etmekte olan dersler ile eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin aşağıdaki kararlar alınmıştır.

  1. Uzaktan öğretim yöntemiyle verilen dersler 14 (ondört) hafta esas alınarak işlenecektir.
  2. Ara sınavlar; öğrencilerin imkânları da dikkate alınarak ödev verilmesi şeklinde ve 10 Nisan-10 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapılacak; sınav sonuçları 20 Mayıs 2020 tarihine kadar Öğrenci Bilgi Sistemine işlenerek ilan edilecektir.
  3. Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarına ilişkin hususlar ve uygulama takvimi, Ülkemizde gelişen şartlara göre daha ileri bir tarihte yapılacak senato toplantısında değerlendirilerek karara bağlanacaktır.  
  4. Üniversitemiz Yükseköğretim Programlarında 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında okutulmakta olan dersler :
    • Tamamı uzaktan eğitimle verilecek dersler,
    • Teorik kısmı uzaktan eğitimle, uygulama kısmı yaz döneminde yoğunlaştırılmış yüz yüze/örgün eğitimle verilecek dersler,
    • Tamamı yaz döneminde yoğunlaştırılmış yüz yüze/örgün eğitimle verilecek dersler,

olarak planlanmış olup derslere ilişkin detaylı bilgiye kayıtlı olduğunuz akademik birimin internet sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Sağlıklı günler dileklerimizle…